อินเวอร์เตอร์-jaden


ข่าวสาร-กิจกรรมต่างๆ

อินเวอร์เตอร์-JADEN


อินเวอร์เตอร์ JADEN เข้าร่วมในโครงการ
ส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ในปี 2561เป็นปีที่3ติดต่อกัน อ่านต่อ


อินเวอร์เตอร์ JADEN ร่วมโครงการ
สนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุงเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานปี 2560 อ่านต่อ


ผู้บริหาร อินเวอร์เตอร์ JADEN ขึ้นรับมอบ
ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในพิธี มอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร อินเวอร์เตอร์ JADEN เข้าร่วมสัมนาใน
"โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมผู้ผลิตและ/หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”  อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร อินเวอร์เตอร์ JADEN เข้าร่วมสัมมนาใน
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมผู้ผลิตและหรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อ่านต่อ


อินเวอร์เตอร์ JADEN ( INVERTER JADEN ) เข้าร่วมโครงการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติเรื่อง การออกแบบและติดตั้งชุดควบคุมสำหรับระบบอัตโนมัติ อ่านต่อ
สนใจติดต่อ 02-895-8578 , 02-895-8598 ฝ่ายช่างเทคนิค 097-138-2737
Email : jadenthailand@gmail.comCopyright 2015  jadenthailand. All Rights Reserved.