อินเวอร์เตอร์-jaden


บทความ


อินเวอร์เตอร์ดีอย่างไร

อินเวอร์เตอร์-jaden

ช่วยประหยัดไฟกว่า
อินเวอร์เตอร์ มีส่วนในการประหยัดพลังงานได้อย่างไร  นั่นก็คือการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ให้ลดลง
ตามความเหมาะสมของการใช้งาน เมื่อรอบลดลงกระแสของมอเตอร์ก็จะลดลง เนื่องจากโหลดต้องการกำลังลดลง
จึงทำให้ประหยัดพลังงานได้มากกว่า
อีกกรณีนึงที่เห็นได้ชัด คือลักษณะงานที่ต้องเปิดปิด บ่อยๆ ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่นปั๊มน้ำ จากรูปประกอบ อบต. คลองตะเกรา
ก่อนหน้ายังไม่ได้มีการติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ ให้กับระบบปั๊มน้ำ โดย ตำบลนี้ มีผู้อาศัยอยู่ประมาณ 900 หลังคาเรือน
ระยะที่ต้องส่งน้ำ รัศมีประมาณ 1กิโลเมตร ต้องเสียค่าไฟต่อเดือนประมาณเดือนละ 24,000 บาท ปัจจุบันมีผู้อาศัยเพิ่มขึ้น
ประมาณ 1,000 หลังคาเรือน หลังจากที่เปลี่ยนมาใช้ระบบอินเวอร์เตอร์แล้วปรากฎว่า ค่าไฟลดลงเหลือเพียง
เดือนละ 18,000 บาท โดยประมาณ

อินเวอร์เตอร์-jaden


ขอบคุณข้อมูลจาก อบต. คลองตระเกรา เป็นอย่างสูงด้วยครับ 6/59

ปัจจุบัน อินเวอร์เตอร์ เข้ามามีบทบาทในวงการ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม อย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถควบคุม
ความเร็วรอบของมอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีฟังก์ชั่นการใช้งานมากมายในการควบคุมมอเตอร์
จะเห็นได้ว่าระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยประหยัดพลังงานลงได้เยอะพอสมควร ซึ่งแน่นอน ราคาก็จะแตกต่างจากระบบ
สตาร์ทมอเตอร์โดยตรง Direct online starter : DOL ทั่วไป ตามแต่ขนาด แต่เมื่อมองถึงจุดคุ้มทุน
และความคุ้มค่าแล้ว ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก


สนใจติดต่อ 02-895-8578 , 02-895-8598 ฝ่ายช่างเทคนิค 097-138-2737
Email : jadenthailand@gmail.comCopyright 2015  jadenthailand. All Rights Reserved.