อินเวอร์เตอร์-jaden


คลิปการใช้งานอินเวอร์เตอร์เบื้องต้น JADEN รุ่น DLB1
แนะนำ การต่อไฟ เมนูคำสั่งทั่วไป
การตั้งหน่วงเวลา Start&Stop มอเตอร์
การปรับเพิ่มลด ความถี่ Hz
การกลับทางหมุน ภายใน/ภายนอก
การต่อวอลลุ่มภายนอก


คลิปการใช้งานอินเวอร์เตอร์เบื้องต้น JADEN รุ่น DLM1
การใช้งาน การต่อไฟ เมนูคำสั่งทั่วไป
การปรับเพิ่มลด ความถี่ Hz
การสั่งงานจากภายนอก
การตั้งหน่วงเวลา Start&stop มอเตอร์


คลิปทดสอบการใช้งานอินเวอร์เตอร์ JADEN รุ่น DLP1
คลิปแบบต่อใช้กับแผงโซล่าเซลล์โดยตรง
คลิปแบบต่อใช้กับแผงโซล่าเซลล์และใช้ไฟ 220V ร่วม

การใช้งานอินเวอร์เตอร์ JADEN รุ่น DLP1 ระบบ MPPT
การใช้งานระบบ MPPT เบื้องต้นของ อินเวอร์เตอร์ JADEN รุ่น DLP1
ปุ่มควบคุมต่างๆ


RUN  = ปุ่มทำงาน
STOP = ปุ่มหยุดการทำงาน
RESET = เมื่อเกิด Fault จะทำหน้าที่ Reset Fault
MON = การเข้าฟังก์ชั่นพารามิเตอร์
ESC  = กลับสู่เมนูหลัก
SHIT KEY (ลูกศรขวา) = โชว์ความถี่ แรงดัน กระแส ความเร็วรอบ
ส่วนในโหมดการตั้งค่า ทำหน้าที่เลื่อนหลักพารามิเตอร์
ENTER = ปุ่มยืนยันค่าพารามิเตอร์
DIR = กลับทิศทางหมุนของมอเตอร์

อินเวอร์เตอร์-JADENสนใจติดต่อ 02-895-8578 , 02-895-8598 ฝ่ายช่างเทคนิค 097-138-2737
Email : jadenthailand@gmail.comCopyright 2015  jadenthailand. All Rights Reserved.