อินเวอร์เตอร์-jaden


บทความ


ฟังก์ชั่นหลักๆและการใช้งานระบบ MPPT

อินเวอร์เตอร์-jaden-dlp1


วิธีเข้าฟังก์ชั่นการใช้งาน INVERTER JADEN DLP1

1. กด PRG 2ครั้งเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชั่นต่างๆ
2. เลือกพารามิเตอร์โดยการกดลูกศรขึ้นลง
3. กด SET เพื่อยืนยัน หรือแก้ไขค่าต่างๆ
4. จากนั้นกด SET อีกครั้งเพื่อยืนยันค่า
5. กด PRG 1ครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

อินเวอร์เตอร์-jaden-dlp1


การใช้งานระบบ MPPT เบื้องต้นของ อินเวอร์เตอร์ JADEN รุ่น DLP1


1. ฟังก์ชั่น FA00 ให้ SET เป็น 2 ( ระบบ MPPT )


2. ฟังก์ชั่น FA01 หาก SET เป็น 0 หมายถึงกด RUN ที่ KEYPAD ถ้า SET เป็น 1 จะเป็นการสั่ง RUN จากภายนอก คือการต่อ XI กับ GND


3. ฟังก์ชั่น FB03 ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการสั่งให้อินเวอร์เตอร์หยุดทำงานเมื่อความถี่ต่ำกว่าที่เราตั้งไว้ หน้าจอจะขึ้น CODE ALFr


4. ฟังก์ชั่น FB04 ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการสั่งให้อินเวอร์เตอร์หน่าวงเวลาการหยุดทำงานเมื่อความถี่ต่ำกว่าที่เราตั้งไว้ เช่น เมื่อความถี่ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ 30วินาทีให้อินเวอร์เตอร์หยุดทำงาน


5. ฟังก์ชั่น FB06 ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการสั่งให้อินเวอร์เตอร์หยุดทำงานเมื่อน้ำหมด หรือไม่มีโหลดนั่นเอง โดยสามารถตั้งได้ว่าจะให้ตัดการทำงานที่กี่ Hz
เมื่อระบบตัดการทำงานแล้วหน้าจอจะขึ้น CODE ALCr

6. ฟังก์ชั่น FB07 ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการสั่งให้อินเวอร์เตอร์หน่วงเวลาหยุดทำงานเมื่อน้ำหมด หรือไม่มีโหลดนั่นเอง
เช่นเมื่อน้ำหมดเป็นเวลา 60วินาทีให้อินเวอร์เตอร์หยุดทำงาน


7. ฟังก์ชั่น FB09 ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการสั่งให้อินเวอร์เตอร์หยุดทำงานเมื่อกระแสของมอเตอร์เกินกว่าที่เราตั้งไว้ หน้าจอจะขึ้น CODE A.OCr


8. ฟังก์ชั่น FB10 ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นการสั่งให้อินเวอร์เตอร์หน่วงเวลาหยุดทำงานเมื่อกระแสของมอเตอร์เกินกว่าที่เราตั้งไว้
เช่นเมื่อกระแสมอเตอร์เกินเป็นเวลา 30วินาที ให้อินเวอร์เตอร์หยุดทำงาน


9. ฟังก์ชั่น FB15 ฟังก์ชั่นนี้จะแจ้งค่า ALARM ต่างๆ หากตั้งเป็น 0 เมื่อขึ้น ALARM ระบบจะกลับมาทำงานอัตโนมัติ ตามเวลาที่กำหนด
หากตั้งค่าเป็นค่าด้านล่างต่อไปนี้จะต้อง RESET MANUAL
หากตั้งค่าเป็น 1 จะทำงานสัมพันธ์กับฟังก์ชั่น FB03
หากตั้งค่าเป็น 10 จะทำงานสัมพันธ์กับฟังก์ชั่น FB06
หากตั้งค่าเป็น 100 จะทำงานสัมพันธ์กับฟังก์ชั่น FB09


ดูฟังก์ชั่น MPPT ทั้งหมดที่หน้า 26-29 หัวข้อ 11 เป็นต้นไป
สนใจติดต่อ 02-895-8578 , 02-895-8598 ฝ่ายช่างเทคนิค 097-138-2737
Email : jadenthailand@gmail.comCopyright 2015  jadenthailand. All Rights Reserved.